Tillfällig resursförstärkning

Det vi kallar Tillfällig resursförstärkning är bästa hjälpen. Bästa hjälpen är att få rätt kompetens vid föräldraledighet, omorganisation eller arbetstoppar. Genom att hyra in rätt kompetens tappar din verksamhet inte fart. Bästa hjälpen med andra ord.