Tjänster

Nedan finner ni vårt utbud av tjänster. Hör gärna av dig så ska vi hjälpa dig med just ditt problem.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Det vi kallar Ekonomi- och verksamhetsstyrning är kloka råd. Kloka råd när det gäller styrning och utveckling av företagets affärsverksamhet.

Årsbokslut, deklaration och skatt

Det vi kallar Årsbokslut, deklaration och skatt är korrekta och färska siffror. Korrekta och färska siffror i årsbokslut och deklarationer ger rätt skatt och blir viktiga underlag för att utveckla företaget.

Redovisning

Det vi kallar Redovisning är bra verktyg. Bra verktyg underlättar och ger stöd i vardagen. Vi har både redskapen och kompetensen att använda dem.

Tillfällig resursförstärkning

Det vi kallar Tillfällig resursförstärkning är bästa hjälpen. Bästa hjälpen är att få rätt kompetens vid föräldraledighet, omorganisation eller arbetstoppar. Genom att hyra in rätt kompetens tappar din verksamhet inte fart. Bästa hjälpen med andra ord.

Rådgivning

Det vi kallar Rådgivning är effektivitet och erfarenhet. Vår erfarenhet är guld värd när den delas. Vi hjälper dig att dra nytta av våra erfarenheter i dina ekonomifrågor. Erfarenheten är att du kommer att lyckas.

Transaktions-rådgivning

Det vi kallar Transaktionsrådgivning är delaktighet. Delaktighet är att vara med i hela processen vid köp, eller då livsverket ska säljas. Vi tar aktiv del från början till slut. Värdering av företaget är en bra början som blir ett bra styrmedel för en bra affär.