Kompletta redovisningstjänster

Vi är din partner på resan till hållbar utveckling och tillväxt. Med oss får du ordning och reda på alla siffror. Från de dagliga affärshändelserna till årsredovisningen – och allt däremellan. Vårt mål är att ge dig rätt förutsättningar att nå företagets mål.

Och för oss handlar det lika mycket om vad vi gör som hur vi gör det. Med VALIDI får du alltid flexibilitet, närvaro och engagemang – ett partnerskap för tillväxt och trygghet.

Bokföring och lönetjänster

– ger dig tid till annat

Frigör tid och kraft för att växa din verksamhet – överlåt den löpande redovisningen till oss.

För många är bokföring, reskontrajobb, fakturering, lön och allt annat i den löpande redovisningen en tids- och energitjuv. Låt oss ta hand om de dagliga ekonomiska affärshändelserna. Vi kan och jobbar antingen i ditt affärssystem eller via molntjänster, där vi använder Microsoft Dynamics 365 Business Central eller Fortnox. När du överlåter ansvaret till oss får du en personlig kontakt, som är på plats hos er så ofta eller sällan det behövs. Dessutom är vi bara ett telefonsamtal bort – både för enkla och svåra frågor.

Bokföring och lönetjänster

– ger dig tid till annat

Frigör tid och kraft för att växa din verksamhet – överlåt den löpande redovisningen till oss.

För många är bokföring, reskontrajobb, fakturering, lön och allt annat i den löpande redovisningen en tids- och energitjuv. Låt oss ta hand om de dagliga ekonomiska affärshändelserna. Vi kan och jobbar antingen i ditt affärssystem eller via molntjänster, där vi använder Microsoft Dynamics 365 Business Central eller Fortnox.

När du överlåter ansvaret till oss får du en personlig kontakt, som är på plats hos er så ofta eller sällan det behövs. Dessutom är vi bara ett telefonsamtal bort – både för enkla och svåra frågor.

Månadsbokslut

– löpande kontroll över verksamheten

Att arbeta med månadsbokslut ger möjlighet att tidigt fånga upp både problem och potential. Självklart ger det också goda förutsättningar för ett effektivt arbete med årsbokslutet. I månadsbokslut kontrollerar vi redovisningen i sin helhet. Det ger möjlighet att jämföra med andra månader och ger företagets ledare ett rättvisande resultat att leda verksamheten utefter.

Precis som i alla andra uppdrag anpassar vi oss i månadsbokslutet efter dina önskemål och behov. Ta kontroll över verksamheten – låt oss göra månadsboksluten.

Deklarationshjälp 

– både för bolag och privatpersoner

Maximera dina möjligheter och betala inte mer skatt än du behöver – vi sköter skattedeklarationen för både dig och ditt bolag. Vi är uppdaterade på lagar, bestämmelser och förändringar inom skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Och vi har kunskapen att ge dig råd oavsett situation, bransch eller företagsstorlek.

Skattedeklaration

Det är en naturlig del i vårt uppdrag som redovisningskonsult att avsluta en redovisningsperiod med att göra moms- och arbetsgivaredeklarationer. Moms är tyvärr inte bara så enkelt som 25 % och en ersättning till en anställd kan vara så mycket mer än en lön.

Vi förstår om det är mycket att tänka på, det är en djungel av rutor att fylla i och risken för att lämna fel uppgifter är inte långt borta.

Slipp stressen när datumen med stort D närmar sig – vi löser skattedeklarationen åt dig, så att du kan göra annat.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen är den skattemässiga sammanställningen av juridiska eller fysiska personers ekonomiska år. Det är många delar att ta ställning till och det gäller att vara uppdaterad, uppmärksam och erfaren för att det ska bli rätt.

Betala inte mer skatt än du måste – låt oss på VALIDI ta hand om din inkomstdeklaration. Det tjänar du på.

Avstämning

– extra ögon för trygghet

Extra ögon skapar trygghet och kontroll. Låt oss gå igenom och kvalitetssäkra din redovisning för att upptäcka stora eller små missar och undvika framtida problem. Omfattningen på avstämningen bestämmer du – vi hjälper dig i stort och smått.

Rapporter och underlag 

– stöd för framtiden, utveckling & tillväxt

Vi är ditt stöd i tillväxt och utveckling av ditt företag. Oavsett om det gäller verksamhets-, ekonomi- eller processfrågor ger våra rapporter och underlag dig stöd för framtiden. Som vi ser det är en rapport en erfarenhet i dokumentform.

Den kan bestå av utfall från tidigare tagna beslut eller vara kunskapsbaserad, oavsett ger den förståelse och stöd för att möta framtiden på rätt sätt.

.

Bokslut

– möjligheter döljer sig i siffrorna

Många kan hjälpa verksamheter göra bokslut, men vi är stolta över vår förmåga att prata om och rådge kring det. För oss är genomgående hög kvalitet och noggrannhet lika viktigt som effektivitet och kommunikation.

Bokslutet väcker ofta komplexa frågor kring till exempel värdering och skatt. Förutom att göra ett bokslut enligt alla regler, lagar och allmänna råd förklarar vi även utfallet så att du kan lösa eventuella problem och ta vara på möjligheterna som döljer sig i siffrorna. 

Bokslut

– möjligheter döljer sig i siffrorna

Många kan hjälpa verksamheter göra bokslut, men vi är stolta över vår förmåga att prata om och rådge kring det. För oss är genomgående hög kvalitet och noggrannhet lika viktigt som effektivitet och kommunikation.

Bokslutet väcker ofta komplexa frågor kring till exempel värdering och skatt. Förutom att göra ett bokslut enligt alla regler, lagar och allmänna råd förklarar vi även utfallet så att du kan lösa eventuella problem och ta vara på möjligheterna som döljer sig i siffrorna. 

Årsredovisning

 – full av möjligheter

Årsredovisningen är ett viktigt verktyg när din verksamhet möter omvärlden. Den skapar förutsättningar för att få nya lån, den skapar intresse från kunder och leverantörer och gör företaget intressant på arbetsmarknaden. Den är ett klick bort för vem som helst att ta del av.

Oavsett bransch och storlek på ditt företag har vi erfarenheten och kompetensen att upprätta årsredovisningen – och ta tillvara på möjligheterna som finns i den.

Koncernredovisning

– ett värdefullt verktyg

Förutom att koncernredovisning är ett lagkrav när koncernen nått en viss storlek är den även ett värdefullt verktyg för företagsledningen. En koncernredovisning ger bland annat en helhetsbild, förtydligar koncernens ställning och ger möjlighet till fördelning av resultat. Vi hjälper dig både upprätta redovisningen och att analysera materialet för att stödja dig att ta rätt kliv framåt.

Deklarationshjälp 

– både för bolag och privatpersoner

Maximera dina möjligheter och betala inte mer skatt än du behöver – vi sköter skattedeklarationen för både dig och ditt bolag. Vi är uppdaterade på lagar, bestämmelser och förändringar inom skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Och vi har kunskapen att ge dig råd oavsett situation, bransch eller företagsstorlek.

Skattedeklaration

Det är en naturlig del i vårt uppdrag som redovisningskonsult att avsluta en redovisningsperiod med att göra moms- och arbetsgivaredeklarationer. Moms är tyvärr inte bara så enkelt som 25 % och en ersättning till en anställd kan vara så mycket mer än en lön.

Vi förstår om det är mycket att tänka på, det är en djungel av rutor att fylla i och risken för att lämna fel uppgifter är inte långt borta.

Slipp stressen när datumen med stort D närmar sig – vi löser skattedeklarationen åt dig, så att du kan göra annat.

Inkomstdeklaration

Inkomstdeklarationen är den skattemässiga sammanställningen av juridiska eller fysiska personers ekonomiska år. Det är många delar att ta ställning till och det gäller att vara uppdaterad, uppmärksam och erfaren för att det ska bli rätt.

Betala inte mer skatt än du måste – låt oss på VALIDI ta hand om din inkomstdeklaration. Det tjänar du på.

Microsoft Dynamics 365

– Experter på Microsoft Business Central

Som erfarna specialister på Microsoft Business Central erbjuder vi dig heltäckande expertis. Vi kan systemet. Utan och innan. Vi har sett och gjort det mesta. Därför är vi din partner var du än befinner dig i din BC-resa.

Vi stödjer dig som precis ska dra igång vid driftstart. Vi agerar långsiktigt stöd och rådgivare för dig som varit igång ett tag och vi erbjuder interimslösningar för hela eller delar av din BC-lösning. Inte minst är vi en länk mellan ekonomiavdelningen och systemleverantören. Vi talar nämligen båda språken – ekonomiska och IT-konsultiska.

Vill du veta mer om Microsoft Business Central?

Kontakta Jenny Andersson 073-369 11 68 eller mail jenny.andersson@validi.se

Microsoft Dynamics 365

– Experter på Microsoft Business Central

Som erfarna specialister på Microsoft Business Central erbjuder vi dig heltäckande expertis. Vi kan systemet. Utan och innan. Vi har sett och gjort det mesta. Därför är vi din partner var du än befinner dig i din BC-resa.

Vi stödjer dig som precis ska dra igång vid driftstart. Vi agerar långsiktigt stöd och rådgivare för dig som varit igång ett tag och vi erbjuder interimslösningar för hela eller delar av din BC-lösning. Inte minst är vi en länk mellan ekonomiavdelningen och systemleverantören. Vi talar nämligen båda språken – ekonomiska och IT-konsultiska.

Vill du veta mer om Microsoft Business Central?

Kontakta oss här på 073-369 11 68 eller maila oss: info@validi.se

Systemkompetens

– Vi kan ditt affärssystem

Även om vi är extra kunniga i Microsoft Business Central kan och jobbar vi i ett flertal andra affärssystem. Oavsett om du har Navision, Pyramid, Fortnox, Visma, Jeeves, Axapta, IFS, Monitor eller SAP har vi kompetens och erfarenhet att sätta igång direkt. Sömlöst. Vi är också väl insatta en mängd scanningsystem och programvaror för leverantörsfakturahantering, bokslut och analys. Att vara digitalt kompetenta är helt avgörande för oss – det gör det enkelt att sätta oss in i just ditt system. Oavsett vilket det är.

Kontakta oss

- Cecilia Käppi,
Med VALIDI får du en lika personlig som kompetent redovisningspartner. Med engagemang, erfarenhet och uppdaterad expertis levererar vi värde till din verksamhet.
Åk till toppen